Algemene voorwaarden

Algemene zakelijke voorwaarden voor online bestellingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het plaatsen van online bestellingen van:

FRANCESC XUMETRA GUSÒ

Adres: Avinguda Grècia 61, L'Estartit 17258, Spanje

Openbare telefoon: +34 972 75 07 75

Menu valuta: EUR

(Hierna het "Restaurant" of "Wij" of "Wij"). Deze algemene voorwaarden zijn op u als klant van toepassing om online bestellingen te plaatsen (hierna "u" of de "gebruiker" of de "klant" genoemd).

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, mag u de online bestelling niet openen en/of gebruiken (toen nog "online besteltoepassing"). Toegang tot en/of gebruik van de online bestelling door u moet uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden zijn.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke voorschriften kunnen wij, naar eigen inzicht, de gebruiksvoorwaarden wijzigen of anderszins wijzigen. We raden je aan om de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen elke keer dat je een bestelling online plaatst, omdat ze van invloed kunnen zijn op je rechten.

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden van online bestelling tussen Ons en U en de verschillende rechten en verplichtingen van de partijen.

Ter wille van de duidelijkheid zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing (ook) in het geval van online bestellingen via de aanvraag (hierna "online bestelverzoek" of "verzoek" genoemd; de aanvragen zijn het online bestelverzoek dat door de Klant wordt gebruikt om hun bestelling te plaatsen voor verschillende producten en/of diensten (hierna "producten" en/of "diensten" genoemd).

De online bestelaanvraag is eigendom van en wordt beheerd door de licentiegever van de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de applicatie om online bestellingen te plaatsen.
Zonder de algemeenheid van deze Algemene Voorwaarden en voor de duidelijkheid te beïnvloeden, moet u zich ook houden aan de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de applicatie om online bestellingen te plaatsen.

Het restaurant zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat informatie met betrekking tot online bestellingen accuraat en betrouwbaar is. Dit kan echter niet waterdicht zijn en soms kunnen er fouten optreden. U moet de juiste stappen ondernemen om alle informatie met betrekking tot de online bestelling te verifiëren voordat u deze gebruikt. Voor zover toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het Restaurant ontkent elke garantie of vertegenwoordiging van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, in verband met een kwestie met betrekking tot de online bestelling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van de online bestelaanvraag.

Van tijd tot tijd kan het restaurant de informatie over het online bestelverzoek en/of bestelproces bekijken en behoudt het zich het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder verplichting om vroegere, huidige of toekomstige klanten op de hoogte te stellen. In geen geval is het restaurant aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de hierin opgenomen informatie en/of in verband met het onlinebestelproces.

Door het plaatsen van een online bestelling erkent en stemt u ermee in dat het gebruik van het online bestelverzoek en/of -proces op eigen risico en voor zover toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, wij in geen geval aansprakelijk zijn voor directe, indirecte of incidentele incidenten. , bijzondere, gevolgschade of bestraffende schade, verliezen, kosten of kosten of enig verlies van winst als gevolg van het gebruik of het onvermogen om deze online bestelling te gebruiken en/of enige toepassing en/of materiaal op een site die verband houdt met dit online verzoek (inclusief maar niet beperkt tot virussen of andere fouten of defecten of niet-naleving van computertransmissies of netwerkcommunicatie) zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovendien kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot wijzigingen in de inhoud van het online bestelverzoek en/of proces door onbevoegde derden. Alle uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen zijn uitgesloten voor zover toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het online bestelverzoek en/of proces kan inhoud, informatie of links naar derden of sites van derden bevatten. Het restaurant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, voor de reclame- of sponsorinhoud van derden of voor de naleving van dergelijke voorschriften. Links kunnen op eigen risico worden geopend en het Restaurant doet geen uitspraken of garanties over de inhoud, volledigheid of juistheid van deze links of de hyperlinksites  naar dit online bestelverzoek. U stemt ermee in om vrijgesteld te worden en het Restaurant vrij te laten van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van informatie van een derde partij of het gebruik van een website van derden.

Behalve zoals uitdrukkelijk anders vermeld, is alle informatie met betrekking tot het online bestelverzoek (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, knoppen en tekst) eigendom en/of beschikbaar met toestemming van de licentiegever van de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de bestelling. om online te bestellen en het recht te hebben om ze te gebruiken en mag niet worden gekopieerd, verspreid of gereproduceerd of verzonden in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inhoud die verwijst naar specifieke producten (bijvoorbeeld voedsel), de inrichting en het ontwerp van de aanvraagteksten en/of het online bestelproces, handelsmerken en andere inhoud, zijn eigendom en beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het restaurant. De Klant verkrijgt geen licentie of recht met betrekking tot de informatie in verband met de online bestelling of applicatie.

Als u besluit om online een bestelling te plaatsen via de online bestelapp, kan u worden gevraagd om de volledige contactgegevens op te geven en/of een account aan te maken en moet u mogelijk cookies accepteren. U moet uw gegevens vertrouwelijk houden en u mag deze aan niemand openbaar maken. Het restaurant behoudt zich het recht voor om het gebruik van het online bestelverzoek en/of proces op te schorten als het in strijd is met de Algemene Voorwaarden.

U erkent en stemt ermee in dat alle bestellingen worden behandeld als een uitdrukkelijke intentie om de producten en/of diensten te kopen die door de overeengekomen online prijzen zijn genomineerd en wij behandelen dit als een bindend aanbod van uw kant om dergelijke producten en diensten te kopen. Elke wijziging moet schriftelijk zijn, anders zal het niet bindend zijn voor beide partijen.

De aanvaarding van een bestelling voor een van de producten en/of diensten is naar eigen inzicht van het restaurant. Onze aanvaarding van een bestelling kan plaatsvinden wanneer u een bericht op het scherm en/of een e-mailmelding en/of sms ontvangt, ter bevestiging van uw bestelling.

Het restaurant behoudt zich het recht voor om een dienst te weigeren, uw toegang tot het online bestelverzoek te annuleren en/of te verwerken, inhoud te verwijderen of te bewerken of uw bestelling(s) naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te accepteren.
Het online bestelverzoek van het restaurant mag alleen worden gebruikt door personen ouder dan achttien (18 jaar) of de wettelijke minimumleeftijd die wettelijk is toegestaan of onder toezicht van een volwassene of voogd.

Alle producten en/of diensten die via de online bestelaanvraag worden geleverd, worden "zoals het is" en "indien beschikbaar" gedaan en het Restaurant sluit uitdrukkelijk alle garanties, voorwaarden, verklaringen of andere voorwaarden uit met betrekking tot de online bestelling of de inhoud of producten die erop worden weergegeven, uitdrukkelijk of impliciet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Productafbeeldingen zijn alleen voor presentatie. Bestelde producten kunnen verschillen hebben (bijvoorbeeld kleur, vorm, enz.) van bestaande foto's op de site. Het restaurant is op geen enkele manier verantwoordelijk als de beschrijving van de producten niet volledig is.

Bezorgorders zijn ook onderworpen aan: (i) Uw adres in het gedefinieerde leveringsgebied van het restaurant; (ii) Online restaurant beschikbaarheid om online bestellingen te accepteren; (iii) Voor uw bestelling kan een minimumbestelbedrag gelden;
U betalen voor een van de methoden die op ons betalingsscherm worden vermeld. Zorg ervoor dat als uw bestelling wordt geplaatst met een creditcard of bankpas, de kaart geldig is op de datum van uw bestelling. Het restaurant kan bestellingen die online zijn betaald niet terugbetalen. Neem rechtstreeks contact met ons op om eventuele betalingsgeschillen of terugbetalingsclaims op te lossen.

U automatisch worden doorverwezen naar een online lijst die verwijst naar uw nabijgelegen restaurant service locatie. Houd er rekening mee dat prijzen, minimale bestedingsbeperkingen en maximale beperkingen voor contante uitgaven van plaats tot plaats verschillen. Bovendien, als u een bestelling online plaatst, kan de in rekening gebrachte prijs afwijken van de prijs van de producten als ze in de winkel of telefonisch zijn besteld.

De online bestelling eenmaal geplaatst kan niet worden gewijzigd of geannuleerd via de website of offline door te bellen naar het restaurant. Als u echter uw bestelling wilt annuleren of klagen, u uw lokale restaurantservicelocatie bellen, waarvan de gegevens worden opgenomen in de bevestigingse-mail die u wordt toegestuurd bij het plaatsen van uw bestelling en we kunnen zien hoe we u kunnen helpen.

We zullen proberen om u te voorzien van de bestelde producten zo dicht mogelijk bij de gevraagde levertijd / afhaaltijd, maar we kunnen niet garanderen levertijd in alle gevallen. De levertijd kan worden beïnvloed als gevolg van slecht weer of verkeersomstandigheden. Dit is om de veiligheid van onze lopers te garanderen. Bezorgservice is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar in geselecteerde gebieden vanwege slecht weer of onvoorziene omstandigheden.

De Klant stemt ermee in de levering van de producten op het afgesproken tijdstip en de plaats van levering te accepteren. Als u ervoor hebt gekozen om de producten te laten bezorgen, zal het restaurant de bestelling afleveren bij de hoofdingang van het afleveradres, maar elke levering die naar het afleveradres wordt gebracht, wordt alleen gedaan als de chauffeur en u deze autoriseren. Als u niet aanwezig bent om de producten te ontvangen op het adres dat in uw bestelling staat aangegeven, betalen we de prijs van uw bestelling niet terug en brengen we u het volledige bedrag van uw bestelling in rekening.

Het risico in de producten gaat bij levering over naar de klant. Elke software/software service wordt op eigen risico gebruikt en/of gedownload. Als u vragen heeft over de geschiktheid van de te gebruiken en/of te downloaden service/software voor uw computer, is het raadzaam dat u gespecialiseerde adviezen krijgt voordat u deze gebruikt en/of downloadt.

U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens, wachtwoord en betalingsgegevens. U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid op u te nemen voor al uw activiteiten in verband met de online bestelling (aanvraag).

U mag uw rechten niet onder deze algemene voorwaarden toewijzen, onderlicenties of overdragen. In het geval dat een bepaling van deze overeenkomst nietig, onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dit geen afbreuk aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere contractuele clausules, die van kracht blijven en rechtsgevolgen hebben alsof de nietige, onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare clausule geen deel uitmaakte van deze overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

De handelsmerken van het restaurant, evenals de gerelateerde handelsmerken van anderen en de bijbehorende eigendomsgrondigend vermogen zijn beschermd tegen kopiëren en simulatie onder nationale en internationale wetten en mogen niet worden gereproduceerd of gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het restaurant.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit het Restaurant alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de levering van de producten en is het met name niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, die direct of indirect voortvloeit uit of in verband met een vertraging na de geraamde levering of het tijdstip van de inning; elke omstandigheid waarover het Restaurant geen controle had over de gevolgen en die het Restaurant niet kon vermijden door redelijke zorg uit te oefenen, of enig indirect of onvoorzienbaar verlies geleden of geleden door de Klant of anderen. In ieder geval zal de verantwoordelijkheid van het restaurant aan de klant niet hoger zijn dan de totale prijs die in rekening wordt gebracht voor de relevante producten en/of diensten.

Deze voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de wetgeving van het land waar het restaurant zijn hoofdkantoor heeft en het restaurant en elk geschil dat daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt, wordt door de bevoegde rechterlijke instanties van de plaats van het restaurant opgelost, met uitzondering van de mogelijkheid van verwijzing naar rechtsconflicten.

opinie van onze gasten

Zeer fijne tijd gehad in dit hotel, eten was goed en voldoende keus. Na het avondeten gezellig wat drinken in het bar gedeelte. Fijne mensen, bijzonder vriendelijk personeel, goede schoonmaak in de kamers, kortom TOP !! Wij gaan zeker weer terug naar dit hotel.

Wilma. TripAdvisor

Heel vriendelijk personeel, propere kamers en sanitair. Heel lekker eten! Prijs/kwaliteit zeker in orde! Een hotel waar het zeer rustig is. Aangenaam om 's avonds in de bar iets te drinken. Leuke winkelstraat en cafés op wandelafstand om te winkelen en te genieten.

Hanne Loysch. TripAdvisor

Al meer dan 10 jaar komen wij naar dit gezellig en gemoedelijk familiehotel. Zeer vriendelijke bediening van het personeel in de bar en restaurant. Mooie inrichting rond het zwembad. Gelegen op wandelafstand van het strand en het gezellige centrum. Echt een aanrader! Goede prijs - kwaliteitverhouding.

Rudi. TripAdvisor

Dit hotel is zeker een aanrader in L'Estartit. Prijs/kwaliteit verhouding was prima en daarnaast was het personeel ook erg gastvrij.

Niels. TripAdvisor

We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om onze website veilig te laten werken en de inhoud te personaliseren. Evenzo gebruiken we cookies om gegevens over uw navigatie te meten en te verkrijgen en om advertenties aan te passen aan uw smaak en voorkeuren. Druk op de knop "Alles accepteren" om te bevestigen dat u de gepresenteerde informatie hebt gelezen en geaccepteerd. Om deze cookies te beheren of uit te schakelen, klikt u op "Instellingen". U kunt meer informatie krijgen door ons cookiebeleid te raadplegen.
Cookies wijzigen
Technisch en functioneel Altijd actief
Deze website gebruikt eigen cookies om informatie te verzamelen om onze dienstverlening te verbeteren. Als u doorgaat met browsen, accepteert u hun installatie. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser te configureren en, indien hij dat wenst, te voorkomen dat ze op zijn harde schijf worden geïnstalleerd, hoewel hij er rekening mee moet houden dat een dergelijke actie moeilijkheden kan veroorzaken bij het navigeren op de website.
Analyse en personalisatie
Ze laten toe het gedrag van de gebruikers van deze website te volgen en te analyseren. De informatie die via dit type cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van het web te meten voor het opstellen van gebruikersnavigatieprofielen om verbeteringen door te voeren op basis van de analyse van de gebruiksgegevens die door de gebruikers van de service zijn gemaakt. Ze stellen ons in staat om de voorkeursinformatie van de gebruiker op te slaan om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en om een ​​betere ervaring te bieden door middel van aanbevolen producten.
Marketing en reclame
Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan over de voorkeuren en persoonlijke keuzes van de gebruiker door het voortdurend observeren van hun surfgedrag. Dankzij hen kunnen we het surfgedrag op de website kennen en advertenties weergeven die verband houden met het browseprofiel van de gebruiker.